Schulpartnerschaft mit der Základní Škola Vojnovičova in Ùstí nad Labem

Aus Anlass des 70. Friedenstages am 05.03.2015 fand ein gemeinsames Performace-Projekt mit dem Titel: „ Stell Dir vor, es ist Krieg“ zwischen der Zakladni Skola Vojnovicova aus Usti nad Labem und unserer Schule statt. // Při příležitosti 70. výročí osvobození města Chemnitz se konal dne 5.3.2015 společný divadelní projekt s názvem: „Představ si, je válka“, jehož se ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem a Montessori-Schule Chemnitz zúčastnily.

Da unsere Schulen vom pädagogischen Ansatz her viele Berührungspunkte und Gemeinsamkeiten ausweisen, entstand von beiden Schulen der Wunsch nach einer Schulpartnerschaft, um dauerhaft in Kontakt und Austausch auf verschiedenen Ebenen – künstlerisch und pädagogisch – treten zu können.

Über den Montessori-Förderverein wurden finanzielle Mittel beim Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond sowie über das Städtepartnerschaftsprojekt der Stadt Chemnitz beantragt.


Obě školy mají z pedagogického hlediska mnoho společného, a proto vzniklo oboustranně přání po partnerství mezi oběma školami, které by zajišťovalo trvalý kontakt a výměny na různých rovinách – umělecké a pedagogické.

Spolek Montessori-Verein zažádal o finanční prostředky u Německo-českého fondu budoucnosti a zároveň přes projekt Partnerství mezi městy města Chemnitz.

Veröffentlich in der Kategorie "Förderverein" am 12.03.2015

Nächste Termine

Es fehlt ein Termin? Dann informieren Sie uns per E-Mail: info@montessoriverein-chemnitz.de

Nach oben